Údaje o turnaji

Název
Brandýský Dragoun
Místo konání
Brandýs/L.
Organizátor
ŠK Houštka
Poznámka

Údaje o disciplíně

Typ
Domácí soutěž ČP (žebříčková)
Termín konání
29.01. 2022
Kategorie
Kadetky
Sezóna
2021 - 2022
Zbraně
Šavle
Popis

Brandýský Dragoun

Disciplína
Kadetky
Pořadatel
Šermířský klub Houštka z.s.
Ředitel
Ladislav Jeník, telefon: 607 507 978
Místo
 Sportcentrum, Kostelecká 1776, Brandýs nad Labem, www.sportcentrumbrandys.cz

 

Datum
29.01. 13:00 Kadetky
Systém soutěže


 Soutěž bude dvoukolová či jednokolová s vícečetnými skupinami s postupem všech závodníků do přímé eliminace bez oprav.
V případě nedostatečného počtu závodníků či klubů v žákovské nebo kadetské kategorii, bude soutěž spojena systémem žačky + kadetky, příp. žáci + kadeti.
Přihlášky


 do čtvrtka 27.1.2022 do 23:59 prostřednictvím IS CFF přihlašují ClubManageři Vašich oddílů/klubů
All entries of foreign participants must be sent to the address of the Czech Fencing Federation serm@volny.cz until 27.1.2022 8 PM 
Startovné
200 Kč
Ubytování


 Hotel Sportcentrum, Kostelecká 1776, Brandýs n.L. tel.: 604 400 569,
e-mail: recepce@sportcentrumbrandys.cz ,web: www.sportcentrumbrandys.cz
možnost zajištění oběda – 130,- Kč (nutno nahlásit do 10.30 h).
Rozhodčí
Dle výnosů STK s předepsaným vybavením, k dispozici po celou dobu soutěže, povinně přihlášeni přes IS ČŠS
Poznámka
 Soutěž se bude konat ve velké hale na 8-mi planších vyznačených barevnými páskami na palubovce.


COVID opatření

Dle platných vládních nařízení a pokynů ČŠS. Vstup sportovců, rozhodčích a trenérů do tělocvičny bude umožněn nejdříve 90 min před začátkem soutěže. Po vypadnutí z bojů budou povinni všichni co nejdříve opustit tělocvičnu. V případě ostatního doprovodu je nutné se řídit nařízením níže a zároveň informovat o této skutečnosti předem ředitele soutěže (mailem).

Pro vstup platí následující podmínky: 

1) děti do 12 let nemusí prokazovat bezinfekčnost 

2) osoby 12 - 18 let se musí prokázat dokladem o uplynutí 14 dní od ukončeného očkování, nebo dokladem o prodělání covidu v uplynulých 180 dnech nebo negativním PCR testem, který má pro sportovní aktivitu platnost 7 dní (pozor, toto platí pouze pro sportovce, pro doprovod ve věku 12-18 let má PCR test platnost pouze 72 hodin) 

3) osoby starší 18 let musí předložit buď doklad o ukončeném očkování (14 dní od poslední dávky dle očkovacího schématu) nebo doklad o prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech. Negativním PCR testem se mohou prokázat pouze ti, kteří splňují podmínky dané Vládou ČR a MZ ČR (např. kontraindikace očkování, rozočkovaní...) a toto prokáží. 

Opět bude vedena evidence účastníků pro případná epidemiologická šetření. 

Samozřejmostí je nošení respirátorů po celou dobu, s výjimkou sportovců během vlastního sportovního výkonu. 

V případě nedodržování výše uvedených nařízení bude dotyčná osoba vyzvána organizátory k nápravě. Pokud odmítne, bude toto odmítnutí předáno disciplinární komisi ČSS k řešení.