V rámci přepracování pravidel došlo k:

- přidání obsahu na začátku každé části- změnám v číslování článků a jejich přesunům v rámci jednotlivých částí pravidel - upřesnění nebo změny některých článků

Veškeré změny najdete v Přehledu změn pravidel 2018-01, věnujte pozornost zejména bezpečnostnímu systému masek, použití hrudních chráničů ve fleretu a zrušení pravidla o inverzí ramen.

Aktuální pravidla společně s ostatními dokumenty jsou k dispozici v sekci „Dokumenty“.

Vzhledem k rozsahu úprav je žádoucí, aby se všichni šermíři, trenéři, rozhodčí i členové Technických ředitelství jednotlivých soutěží seznámili se změnami pravidel včetně nové tabulky přestupků.