Název Brandýský Dragoun
Místo konání Brandýs/L.
Organizátor ŠK Houštka
Poznámka

Přehled sezón

Název Brandýský Dragoun
Organizátor Šermířský klub Houštka z.s.
Ředitel Ladislav Jeník, telefon: 607 507 978
Rozhodčí Dle výnosů STK s předepsaným vybavením, k dispozici po celou dobu soutěže, povinně přihlášeni přes IS ČŠS
Místo
 Sportcentrum, Kostelecká 1776, Brandýs nad Labem, www.sportcentrumbrandys.cz

 

Ročník 4. ročník
Online info Online info
Startovné 200 Kč
Systém soutěže


 Soutěž bude dvoukolová či jednokolová s vícečetnými skupinami s postupem všech závodníků do přímé eliminace bez oprav.
V případě nedostatečného počtu závodníků či klubů v žákovské nebo kadetské kategorii, bude soutěž spojena systémem žačky + kadetky, příp. žáci + kadeti.
Rozpis Rozpis-BD-2022
Registrace


 do čtvrtka 27.1.2022 do 23:59 prostřednictvím IS CFF přihlašují ClubManageři Vašich oddílů/klubů
All entries of foreign participants must be sent to the address of the Czech Fencing Federation serm@volny.cz until 27.1.2022 8 PM 
Ubytování


 Hotel Sportcentrum, Kostelecká 1776, Brandýs n.L. tel.: 604 400 569,
e-mail: recepce@sportcentrumbrandys.cz ,web: www.sportcentrumbrandys.cz
možnost zajištění oběda – 130,- Kč (nutno nahlásit do 10.30 h).
Poznámka
 Soutěž se bude konat ve velké hale na 8-mi planších vyznačených barevnými páskami na palubovce.


COVID opatření

Dle platných vládních nařízení a pokynů ČŠS. Vstup sportovců, rozhodčích a trenérů do tělocvičny bude umožněn nejdříve 90 min před začátkem soutěže. Po vypadnutí z bojů budou povinni všichni co nejdříve opustit tělocvičnu. V případě ostatního doprovodu je nutné se řídit nařízením níže a zároveň informovat o této skutečnosti předem ředitele soutěže (mailem).

Pro vstup platí následující podmínky: 

1) děti do 12 let nemusí prokazovat bezinfekčnost 

2) osoby 12 - 18 let se musí prokázat dokladem o uplynutí 14 dní od ukončeného očkování, nebo dokladem o prodělání covidu v uplynulých 180 dnech nebo negativním PCR testem, který má pro sportovní aktivitu platnost 7 dní (pozor, toto platí pouze pro sportovce, pro doprovod ve věku 12-18 let má PCR test platnost pouze 72 hodin) 

3) osoby starší 18 let musí předložit buď doklad o ukončeném očkování (14 dní od poslední dávky dle očkovacího schématu) nebo doklad o prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech. Negativním PCR testem se mohou prokázat pouze ti, kteří splňují podmínky dané Vládou ČR a MZ ČR (např. kontraindikace očkování, rozočkovaní...) a toto prokáží. 

Opět bude vedena evidence účastníků pro případná epidemiologická šetření. 

Samozřejmostí je nošení respirátorů po celou dobu, s výjimkou sportovců během vlastního sportovního výkonu. 

V případě nedodržování výše uvedených nařízení bude dotyčná osoba vyzvána organizátory k nápravě. Pokud odmítne, bude toto odmítnutí předáno disciplinární komisi ČSS k řešení. 

 
 
Název Kategorie Zbraň Začátek disciplíny Konec disciplíny Akce
 
Položky 1 - 4 z 4
Kadeti - Šavle Kadeti Šavle 29.01.2022 29.01.2022
Kadetky - Šavle Kadetky Šavle 29.01.2022 29.01.2022
Žáci - Šavle Žáci Šavle 29.01.2022 29.01.2022
Žačky - Šavle Žačky Šavle 29.01.2022 29.01.2022
Název Brandýský Dragoun 2020
Organizátor Šermířský klub Houštka z.s.
Ředitel Ladislav Jeník, telefon: 607 507 978
Rozhodčí dle pravidel
Místo

Sportcentrum, Kostelecká 1776, Brandýs nad Labem, www.sportcentrumbrandys.cz 

 cca 800 m z náměstí Brandýs n. L., směr Kostelec n. L.

Ročník 3. ročník
Online info Online info
Startovné 200 Kč
Systém soutěže

Soutěž bude dvoukolová s postupem všech závodníků do přímé eliminace bez oprav.

Rozpis Br.Dragoun-skado-zako-2020-02-29
Registrace

do 27.2. e-mailem na adresu: info@houstka.cz  

Ubytování

Hotel Sportcentrum, Kostelecká 1776, Brandýs n.L. tel.: 604 400 569,

e-mail: recepce@sportcentrumbrandys.cz ,web: www.sportcentrumbrandys.cz

možnost zajištění oběda – 120,- Kč (nutno nahlásit do 10.30 h).

Poznámka

Soutěž se bude konat ve velké hale na 8 planších vyznačených barevnými páskami na palubovce.

 
 
Název Kategorie Zbraň Začátek disciplíny Konec disciplíny Akce
 
Položky 1 - 4 z 4
Kadeti - Šavle Kadeti Šavle 29.02.2020 29.02.2020
Kadetky - Šavle Kadetky Šavle 29.02.2020 29.02.2020
Žáci - Šavle Žáci Šavle 29.02.2020 29.02.2020
Žačky - Šavle Žačky Šavle 29.02.2020 29.02.2020
Název Brandýský Dragoun 2019
Organizátor Šermířský klub Houštka z.s.
Ředitel Ladislav Jeník, telefon: 607 507 978
Rozhodčí dle pravidel
Místo

Sportcentrum, Kostelecká 1776, Brandýs nad Labem, www.sportcentrumbrandys.cz 

 cca 800 m z náměstí Brandýs n. L., směr Kostelec n. L.

Ročník 18. ročník
Online info Online info
Startovné 200 Kč
Systém soutěže

Soutěž bude dvoukolová s postupem všech závodníků do přímé eliminace bez oprav.

Rozpis Brandys.dragoun-skado-zako-2019-01-05
Registrace

do 4.1. e-mailem na adresu: info@houstka.cz  

Ubytování

Hotel Sportcentrum, Kostelecká 1776, Brandýs n.L. tel.: 604 400 569,e-mail: recepce@sportcentrumbrandys.cz ,web: www.sportcentrumbrandys.cz

2-3 lůžkové pokoje – 400,- CZK/noc/osoba, možnost zajištění oběda (100,-).

Poznámka

Soutěž se bude konat ve velké hale na 8 planších vyznačených barevnými páskami na palubovce.

 
 
Název Kategorie Zbraň Začátek disciplíny Konec disciplíny Akce
 
Položky 1 - 4 z 4
Kadeti - Šavle Kadeti Šavle 05.01.2019 05.01.2019
Kadetky - Šavle Kadetky Šavle 05.01.2019 05.01.2019
Žáci - Šavle Žáci Šavle 05.01.2019 05.01.2019
Žačky - Šavle Žačky Šavle 05.01.2019 05.01.2019
Název
Organizátor
Ředitel
Rozhodčí
Místo
Ročník
Online info Online info
Startovné
Systém soutěže
Rozpis
Registrace
Ubytování
Poznámka
 
 
Název Kategorie Zbraň Začátek disciplíny Konec disciplíny Akce
 
Položky 1 - 2 z 2
Kadeti - Šavle Kadeti Šavle 21.02.2015 21.02.2015
Kadetky - Šavle Kadetky Šavle 21.02.2015 21.02.2015
Název
Organizátor
Ředitel
Rozhodčí
Místo
Ročník
Online info Online info
Startovné
Systém soutěže
Rozpis
Registrace
Ubytování
Poznámka
 
 
Název Kategorie Zbraň Začátek disciplíny Konec disciplíny Akce
 
Položky 1 - 2 z 2
Kadeti - Šavle Kadeti Šavle 08.03.2014 08.03.2014
Kadetky - Šavle Kadetky Šavle 08.03.2014 08.03.2014