Historie

Roku 1902 založili čeští členové Šermířského klubu Riegel Český šermířský klub, kterému z piety k zasloužilému učiteli bylo ponecháno jméno Riegel. Tento ČŠK Riegel existuje dodnes a je nejstarším českým dosud existujícím šermířským klubem. V listopadu 1913 se zástupci ČSK Riegel zúčastnili ustavujícího zasedání Mezinárodní šermířské federace FIE a ČSK Riegel se tak stal jejím spoluzakladatelem. Po návratu ze zasedání založili zástupci českých šermířských klubů Český šermířský svaz, jehož nástupcem byl později Československý šermířský svaz a od roku 1993 opět Český šermířský svaz. Mimo členství ve FIE je ČŠS členem i Evropské mezinárodní konfederace CEE. Jen pro zajímavost FIE má 135 členů. Od založení novodobých OH v roce 1896 je šerm jedním ze 4 sportů, které byly vždy zařazeny do programu letních her. Na první novodobé olympiádě se objevily šerm fleretem a šavlí, na té další v roce 1900 se připojil šerm kordem. Od roku 1920 se koná každoročně Mistrovství ČR. Dříve jen v kategorii dospělých, v současné době máme kategorie: dospělí (bez omezení), junioři (do 20 let), kadeti (do 17 let), žáci (do 15 let) a mladší žáci (do 13 leKaždoročně se koná Mistrovství Evropy dospělých, juniorů a kadetů.

Mistrovství světa se koná každoročně pro juniory a kadety, pro dospělé každoročně mimo olympijského roku.

Šerm je úpolová sportovní disciplina (tzn. zápolení, při němž soupeři překonávají živou sílu protivníka sečnými nebo bodnými zbraněmi); kdysi to byla součást vojenského výcviku. Historie šermu sahá až do starověku. Moderní šerm se vyvinul v románských zemích v 16. až 17. st. Ve sportovním šermu se bojuje fleretem, kordem (bodné zbraně) a šavlí (sečná i bodná zbraň), v současnosti všechny discipliny muži i ženy. Registrace zásahů elektrickým přístrojem. Soutěže se pořádají pro jednotlivce a tříčlenná družstva s 1 náhradníkem. Fleretem a kordem může šermíř soupeře zasáhnout jen hrotem, u šavle platí zásahy jak hrotem, tak celým ostřím. V prvním kole se bojuje ve skupinách na 5 zásahů a čistý čas boje jsou 3 minuty. Jestliže šermíř docílí pěti zásahů rychleji, je zápas ukončen. Končí-li regulérní čas nerozhodně, rozhoduje následující zásah v nastavené minutě. Od druhého kola až do finále se šermuje přímým vylučovacím způsobem na 15 zásahů s časovým limitem 9 minut, rozděleným do 3 částí po 3 minutách s přestávkami po 1 minutě. Platná zásahová plocha je u fleretu trup, u kordu celé tělo a u šavle horní část těla od pasu nahoru včetně hlavy. Zápasí se na planši o rozměrech 1,5 - 2 x 14 metrů. Předepsané je speciální oblečení s maskou.

Původně šermovali jen muži všemi novodobými sportovními zbraněmi (fleret, kord, šavle) a ženy jen fleretem. Od roku 1989 se přidal šerm kordem žen a od roku 1998 i šerm šavlí žen. Šerm kordem je součástí moderního pětiboje.

V Evropě je populární také japonské bojové umění kendó [japonsky cesta meče], druh šermu s dlouhými bambusovými tyčemi. Kendó se vyvinulo jako výcvik samurajů.