Název Tuláčkův memoriál
Místo konání Ostrava
Organizátor Šerm Ostrava
Poznámka

Přehled sezón

Název Tuláčkův memoriál
Organizátor Šerm Ostrava
Ředitel Ing. Stanislav Duraj, gsm.: +420 702 214 042, e-mail: fencing.ostrava@gmail.com
Rozhodčí Dle výnosů STK s předepsaným vybavením, k dispozici po celou dobu soutěže, povinně přihlášeni přes IS ČŠS
Místo

tělocvična ZŠ Ukrajinská, Ukrajinská 1535/19, Ostrava

Ročník
Online info Online info
Startovné 200 Kč
Systém soutěže

Přihlášky pouze přes IS ČŠS

All entries of foreign participants must be sent to the address of the
Czech Fencing Federation serm@volny.cz until 6. 1. 2022 8p.m. 

Rozpis Rozpis-Tulackuv-memorial-2022
Registrace

Přihlášky pouze přes IS ČŠS

All entries of foreign participants must be sent to the address of the
Czech Fencing Federation serm@volny.cz until 6. 1. 2022 8p.m. 

Ubytování

via www.booking.com 

Poznámka

COVID opatření

Dle platných vládních nařízení a pokynů ČŠS. Vstup sportovců, rozhodčích a trenérů do tělocvičny bude umožněn nejdříve 90 min před začátkem soutěže. Po vypadnutí z bojů budou povinni všichni co nejdříve opustit tělocvičnu. V případě ostatního doprovodu je nutné se řídit nařízením níže a zároveň informovat o této skutečnosti předem ředitele soutěže (mailem).

Pro vstup platí následující podmínky: 

1) děti do 12 let nemusí prokazovat bezinfekčnost 

2) osoby 12 - 18 let se musí prokázat dokladem o uplynutí 14 dní od ukončeného očkování, nebo dokladem o prodělání covidu v uplynulých 180 dnech nebo negativním PCR testem, který má pro sportovní aktivitu platnost 7 dní (pozor, toto platí pouze pro sportovce, pro doprovod ve věku 12-18 let má PCR test platnost pouze 72 hodin) 

3) osoby starší 18 let musí předložit buď doklad o ukončeném očkování (14 dní od poslední dávky dle očkovacího schématu) nebo doklad o prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech. Negativním PCR testem se mohou prokázat pouze ti, kteří splňují podmínky dané Vládou ČR a MZ ČR (např. kontraindikace očkování, rozočkovaní...) a toto prokáží. 

Opět bude vedena evidence účastníků pro případná epidemiologická šetření. 

Samozřejmostí je nošení respirátorů po celou dobu, s výjimkou sportovců během vlastního sportovního výkonu. 

V případě nedodržování výše uvedených nařízení bude dotyčná osoba vyzvána organizátory k nápravě. Pokud odmítne, bude toto odmítnutí předáno disciplinární komisi ČŠS k řešení. 


Tento turnaj se koná za podpory Statutárního města Ostrava.

 
 
Název Kategorie Zbraň Začátek disciplíny Konec disciplíny Akce
 
Položky 1 - 4 z 4
Junioři - Fleret Junioři Fleret 08.01.2022 08.01.2022
Kadeti - Fleret Kadeti Fleret 08.01.2022 08.01.2022
Juniorky - Fleret Juniorky Fleret 09.01.2022 09.01.2022
Kadetky - Fleret Kadetky Fleret 09.01.2022 09.01.2022
Název Tuláčkův memoriál
Organizátor Šerm Ostrava
Ředitel Ing. Duraj Stanislav, e-mail: fencing.ostrava@gmail.com
Rozhodčí povinní rozhodčí dle výnosů STK, ve vhodném obleku
Místo

ZŠ Ukrajinská - tělocvična, Ukrajinská 1533, Ostrava, 49.824349, 18.192843

Ročník
Online info Online info
Startovné 200 Kč
Systém soutěže

dvě kola skupin (nebo vícečetné skupiny), přímá eliminace

společné soutěže senioři + junioři, seniorky + juniorky

Rozpis Tulack-mem-fseno-juno-mnzo-2020-03-07-08
Registrace

nejpozději 30 min. před začátkem soutěže

Ubytování
Poznámka

turnaj bude probíhat za významné podpory Statutárního města Ostravy

 
 
Název Kategorie Zbraň Začátek disciplíny Konec disciplíny Akce
 
Položky 1 - 6 z 6
Juniorky - Fleret Juniorky Fleret 07.03.2020 07.03.2020
Junioři - Fleret Junioři Fleret 07.03.2020 07.03.2020
Seniorky - Fleret Seniorky Fleret 07.03.2020 07.03.2020
Senioři - Fleret Senioři Fleret 07.03.2020 07.03.2020
Mini žáci - Fleret Mini žáci Fleret 08.03.2020 08.03.2020
Mini žačky - Fleret Mini žačky Fleret 08.03.2020 08.03.2020
Název Tuláčkův memoriál
Organizátor Šerm Ostrava
Ředitel Ing. Duraj Stanislav, e-mail: fencing.ostrava@gmail.com
Rozhodčí povinní rozhodčí dle výnosů STK, ve vhodném obleku
Místo

ZŠ Ukrajinská - tělocvična, Ukrajinská 1533, Ostrava, 49.824349, 18.192843

Ročník
Online info Online info
Startovné 200 Kč
Systém soutěže

dvě kola skupin (nebo vícečetné skupiny), přímá eliminace

společné soutěže senioři + junioři a seniorky + juniorky

Rozpis Tul.mem-fseno-juno-mnzo-2019-09-10
Registrace

nejpozději 30 min. před začátkem soutěže

Ubytování
Poznámka

turnaj bude probíhat za významné podpory Statutárního města Ostravy

 
 
Název Kategorie Zbraň Začátek disciplíny Konec disciplíny Akce
 
Položky 1 - 6 z 6
Juniorky - Fleret Juniorky Fleret 09.03.2019 09.03.2019
Junioři - Fleret Junioři Fleret 09.03.2019 09.03.2019
Seniorky - Fleret Seniorky Fleret 09.03.2019 09.03.2019
Senioři - Fleret Senioři Fleret 09.03.2019 09.03.2019
Mini žáci - Fleret Mini žáci Fleret 10.03.2019 10.03.2019
Mini žačky - Fleret Mini žačky Fleret 10.03.2019 10.03.2019
Název Tuláčkův memoriál
Organizátor SK ŠERM OSTRAVA
Ředitel Ing. Stanislav Duraj, mobil: 702 214 042
Rozhodčí dle pravidel ČŠS
Místo

tělocvična ZŠ Ukrajinská, Ukrajinská 1533/13, Ostrava

Ročník
Online info Online info
Startovné 200 Kč
Systém soutěže

2x kolo skupin, eliminace – bude upřesněno dle počtu startujících

Rozpis Tulack-mem-fseno-juno-mnzo-2018-02-24-25
Registrace

nejpozději 30 min. před začátkem soutěže

Ubytování

BEST WESTERN Hotel Vista a Lowcost Hotel Ostrava

Poznámka
 
 
Název Kategorie Zbraň Začátek disciplíny Konec disciplíny Akce
 
Položky 1 - 6 z 6
Juniorky - Fleret Juniorky Fleret 24.02.2018 24.02.2018
Junioři - Fleret Junioři Fleret 24.02.2018 24.02.2018
Seniorky - Fleret Seniorky Fleret 24.02.2018 24.02.2018
Senioři - Fleret Senioři Fleret 24.02.2018 24.02.2018
Mini žáci - Fleret Mini žáci Fleret 25.02.2018 25.02.2018
Mini žačky - Fleret Mini žačky Fleret 25.02.2018 25.02.2018
Název
Organizátor
Ředitel
Rozhodčí
Místo
Ročník
Online info Online info
Startovné
Systém soutěže
Rozpis
Registrace
Ubytování
Poznámka
 
 
Název Kategorie Zbraň Začátek disciplíny Konec disciplíny Akce
 
Položky 1 - 4 z 4
Juniorky - Fleret Juniorky Fleret 18.03.2017 18.03.2017
Junioři - Fleret Junioři Fleret 18.03.2017 18.03.2017
Seniorky - Fleret Seniorky Fleret 18.03.2017 18.03.2017
Senioři - Fleret Senioři Fleret 18.03.2017 18.03.2017
Název
Organizátor
Ředitel
Rozhodčí
Místo
Ročník
Online info Online info
Startovné
Systém soutěže
Rozpis
Registrace
Ubytování
Poznámka
 
 
Název Kategorie Zbraň Začátek disciplíny Konec disciplíny Akce
 
Položky 1 - 4 z 4
Juniorky - Fleret Juniorky Fleret 20.02.2016 20.02.2016
Junioři - Fleret Junioři Fleret 20.02.2016 20.02.2016
Seniorky - Fleret Seniorky Fleret 20.02.2016 20.02.2016
Senioři - Fleret Senioři Fleret 20.02.2016 20.02.2016
Název
Organizátor
Ředitel
Rozhodčí
Místo
Ročník
Online info Online info
Startovné
Systém soutěže
Rozpis
Registrace
Ubytování
Poznámka
 
 
Název Kategorie Zbraň Začátek disciplíny Konec disciplíny Akce
 
Položky 1 - 4 z 4
Juniorky - Fleret Juniorky Fleret 14.03.2015 14.03.2015
Junioři - Fleret Junioři Fleret 14.03.2015 14.03.2015
Seniorky - Fleret Seniorky Fleret 14.03.2015 14.03.2015
Senioři - Fleret Senioři Fleret 14.03.2015 14.03.2015
Název
Organizátor
Ředitel
Rozhodčí
Místo
Ročník
Online info Online info
Startovné
Systém soutěže
Rozpis
Registrace
Ubytování
Poznámka
 
 
Název Kategorie Zbraň Začátek disciplíny Konec disciplíny Akce
 
Položky 1 - 4 z 4
Juniorky - Fleret Juniorky Fleret 08.03.2014 08.03.2014
Junioři - Fleret Junioři Fleret 08.03.2014 08.03.2014
Seniorky - Fleret Seniorky Fleret 08.03.2014 08.03.2014
Senioři - Fleret Senioři Fleret 08.03.2014 08.03.2014