Název Cena sovy
Místo konání Praha
Organizátor ČŠK Riegel, USK Praha
Poznámka

Přehled sezón

Název Cena sovy
Organizátor ČŠK Riegel, USK Praha
Ředitel Pavel Beran, Oldřich Kubišta Tel: +420 606 622 535
Rozhodčí Dle výnosů STK s předepsaným vybavením, k dispozici po celou dobu soutěže, povinně přihlášeni přes IS ČŠS
Místo

Šermířská hala SC Praha, Praha 9, Letňany, Tupolevova 710, Metro C – Letňany, BUS do zastávky Tupolevova, vedle Aquacentra a zimního stadionu

Ročník 1. ročník
Online info Online info
Startovné 200 Kč
Systém soutěže

Jedno kolo skupin, přímá eliminace 32(16), eliminace s opravami dle počtu startujících, finále 8. Postup ze skupin 100%. (Změna systému soutěže dle počtu závodníků vyhrazena).

Rozpis Rozpis-fleret-Cena-sovy-2022
Registrace

Přihlášky pouze přes IS ČŠS do 27. 1. 2022 do 23:59

 

All entries of foreign participants must be sent to the address of the Czech Fencing Federation serm@volny.cz until 27. 1. 2022 8 PM

Ubytování

Pension „Domino“, Praha 9, Letňany, 

Hotel IMOS, Praha 9, Za tratí 4, 283 109 111

Poznámka

COVID opatření

Dle platných vládních nařízení a pokynů ČŠS. Vstup sportovců, rozhodčích a trenérů do tělocvičny bude umožněn nejdříve 90 min před začátkem soutěže. Po vypadnutí z bojů budou povinni všichni co nejdříve opustit tělocvičnu. V případě ostatního doprovodu je nutné se řídit nařízením níže a zároveň informovat o této skutečnosti předem ředitele soutěže (mailem).

Pro vstup platí následující podmínky: 

1) děti do 12 let nemusí prokazovat bezinfekčnost 

2) osoby 12 - 18 let se musí prokázat dokladem o uplynutí 14 dní od ukončeného očkování, nebo dokladem o prodělání covidu v uplynulých 180 dnech nebo negativním PCR testem, který má pro sportovní aktivitu platnost 7 dní (pozor, toto platí pouze pro sportovce, pro doprovod ve věku 12-18 let má PCR test platnost pouze 72 hodin) 

3) osoby starší 18 let musí předložit buď doklad o ukončeném očkování (14 dní od poslední dávky dle očkovacího schématu) nebo doklad o prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech. Negativním PCR testem se mohou prokázat pouze ti, kteří splňují podmínky dané Vládou ČR a MZ ČR (např. kontraindikace očkování, rozočkovaní...) a toto prokáží. 

Opět bude vedena evidence účastníků pro případná epidemiologická šetření. 

Samozřejmostí je nošení respirátorů po celou dobu, s výjimkou sportovců během vlastního sportovního výkonu. 

V případě nedodržování výše uvedených nařízení bude dotyčná osoba vyzvána organizátory k nápravě. Pokud odmítne, bude toto odmítnutí předáno disciplinární komisi ČŠS k řešení. 


Vstup jen ve cvičební obuvi

Obchod s šermířským materiálem 5M - Občerstvení

 

Možnost parkování u OC Letňany při plném parkovišti u haly (cca 180m)

 
 
Název Kategorie Zbraň Začátek disciplíny Konec disciplíny Akce
 
Položky 1 - 4 z 4
Mladší žáci - Fleret Mladší žáci Fleret 29.01.2022 29.01.2022
Mladší žačky - Fleret Mladší žačky Fleret 29.01.2022 29.01.2022
Žáci - Fleret Žáci Fleret 30.01.2022 30.01.2022
Žačky - Fleret Žačky Fleret 30.01.2022 30.01.2022