Název Teplický kordík
Místo konání Loko Teplice
Organizátor Loko Teplice
Poznámka

Přehled sezón

Název Teplický kordík
Organizátor TJ Lokomotiva Teplice - Klub sportovního šermu
Ředitel Karel Biebl
Rozhodčí Dle výnosů STK s předepsaným vybavením, k dispozici po celou dobu soutěže, povinně přihlášeni přes IS ČŠS/1 referee 4-7, 2 referees 8-11, 3 referees 12 or more
Místo

Sportcentrum Trnovany – E. Dvořákové 1630, Teplice – www.sermteplice.cz

Ročník 9. ročník
Online info Online info
Startovné 300Kč
Systém soutěže

Jedno skupinové kolo (7členné a více), postup ze skupin 100%, E64 (E32) bez oprav, E32 (E16) s opravami, F8. 

First round of pools (seven fencers and more), promotion 100%, E64(E32) without repechage, E32(E16) with repechage, final 8.

Rozpis Rozpis-souteze-CSS-MINI-Teplice-11-2023
Registrace

Pouze přes IS ČŠS do 09.11.2023 23:59. 

All entries of foreign participants must be sent to the address of the Czech Fencing Federation serm@volny.cz until 09.11.2023 8:00 p.m. 

Uzávěrka prezentace 45 min před začátkem soutěže. 

All fencers must be registered 45 min before start of competition.

Ubytování

Hotel – sportovní hala Teplice www.hotel-sht.cz

Hotel Panorama www.tepgastro.cz

Poznámka

Vstup do tělocvičny pouze po přezutí, včetně doprovodu./Entry to the gym only after changing shoes, including accompanying persons.

Občerstvení zajištěno./Catering provided.

 
 
Název Kategorie Zbraň Začátek disciplíny Konec disciplíny Akce
 
Položky 1 - 2 z 2
Mini žáci - Kord Mini žáci Kord 11.11.2023 11.11.2023
Mini žačky - Kord Mini žačky Kord 11.11.2023 11.11.2023
Název Teplický kordík
Organizátor TJ Lokomotiva Teplice - Klub sportovního šermu
Ředitel Karel Biebl
Rozhodčí Dle výnosů STK s předepsaným vybavením, k dispozici po celou dobu soutěže, povinně přihlášeni přes IS ČŠS
Místo

Sportcentrum Trnovany – E. Dvořákové 1630 Teplice – www.sermteplice.cz

Ročník 8. ročník
Online info Online info
Startovné 200 Kč
Systém soutěže

Začátek a systém  soutěže bude upřesněn 21.1.2022 dle počtu závodníků

Rozpis Rozpis-souteze-CSS-MINI-Teplice-22-01-22
Registrace

Elektronicky přes systém ČŠS do 20.1.2022

All entries of foreign participants must be sent to the address of the Czech Fencing Federation serm@volny.cz until 20.1.2022 8 PM 

Ubytování

Hotel – sportovní hala Teplice www.hotel-sht.cz

Hotel Panorama www.tepgastro.cz

Poznámka

Vstup do tělocvičny pouze po přezutí včetně doprovodu.

COVID opatření

Dle platných vládních nařízení a pokynů ČŠS. Vstup sportovců, rozhodčích a trenérů do tělocvičny bude umožněn nejdříve 90 min před začátkem soutěže. Po vypadnutí z bojů budou povinni všichni co nejdříve opustit tělocvičnu. V případě ostatního doprovodu je nutné se řídit nařízením níže a zároveň informovat o této skutečnosti předem ředitele soutěže (mailem).

Pro vstup platí následující podmínky: 

1) děti do 12 let nemusí prokazovat bezinfekčnost 

2) osoby 12 - 18 let se musí prokázat dokladem o uplynutí 14 dní od ukončeného očkování, nebo dokladem o prodělání covidu v uplynulých 180 dnech nebo negativním PCR testem, který má pro sportovní aktivitu platnost 7 dní (pozor, toto platí pouze pro sportovce, pro doprovod ve věku 12-18 let má PCR test platnost pouze 72 hodin) 

3) osoby starší 18 let musí předložit buď doklad o ukončeném očkování (14 dní od poslední dávky dle očkovacího schématu) nebo doklad o prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech. Negativním PCR testem se mohou prokázat pouze ti, kteří splňují podmínky dané Vládou ČR a MZ ČR (např. kontraindikace očkování, rozočkovaní...) a toto prokáží. 

Opět bude vedena evidence účastníků pro případná epidemiologická šetření. 

Samozřejmostí je nošení respirátorů po celou dobu, s výjimkou sportovců během vlastního sportovního výkonu. 

V případě nedodržování výše uvedených nařízení bude dotyčná osoba vyzvána organizátory k nápravě. Pokud odmítne, bude toto odmítnutí předáno disciplinární komisi ČŠS k řešení. 

 
 
Název Kategorie Zbraň Začátek disciplíny Konec disciplíny Akce
 
Položky 1 - 2 z 2
Mini žáci - Kord Mini žáci Kord 22.01.2022 22.01.2022
Mini žačky - Kord Mini žačky Kord 22.01.2022 22.01.2022
Název Teplický kordík
Organizátor TJ Lokomotiva Teplice - Klub sportovního šermu
Ředitel Karel Biebl, karel.biebl@seznam.cz
Rozhodčí Oddíly dodají rozhodčí dle pravidel ČŠS. Rozhodčí budou k dispozici po celou dobu soutěže.
Místo

Sportcentrum Trnovany – E. Dvořákové 1630, Teplice – www.sermteplice.cz

Ročník 7. ročník
Online info Online info
Startovné 200 Kč
Systém soutěže

1 kolo skupin , přímá eliminace 64, eliminace s opravami 32 (16) , finále 8. Postup ze skupin 100 %.

Rozpis Teplic.kordik-kmnzo-2019-11-02
Registrace

Nejpozději 30 minut před zahájením soutěže. Závodníky, kteří nejsou v žebříčku kordu ČŠS,  45 min před zahájením soutěže.

Ubytování

Hotel – sportovní hala Teplice www.hotel-sht.cz

Hotel Panorama www.tepgastro.cz

Poznámka

Občerstvení na místě.

Vstup do tělocvičny pouze po přezutí včetně doprovodu.


 
 
Název Kategorie Zbraň Začátek disciplíny Konec disciplíny Akce
 
Položky 1 - 2 z 2
Mini žáci - Kord Mini žáci Kord 02.11.2019 02.11.2019
Mini žačky - Kord Mini žačky Kord 02.11.2019 02.11.2019
Název Teplický kordík
Organizátor TJ Lokomotiva Teplice - Klub sportovního šermu
Ředitel Karel Biebl, karel.biebl@seznam.cz
Rozhodčí Oddíly dodají rozhodčí dle pravidel ČŠS. Rozhodčí budou k dispozici po celou dobu soutěže.
Místo

Sportcentrum Trnovany – E. Dvořákové 1630 Teplice – Trnovany 41501 www.sportcentrumtrnovany.cz

Ročník 6. ročník
Online info Online info
Startovné 200 Kč
Systém soutěže

Systém soutěže – 1 kolo skupin, přímá eliminace 64, eliminace s opravami 32 (16), finále 8. Postup ze skupin 100 %.

Rozpis Tepl.kordik-kmnzo-2018-10-13
Registrace

45 minut před zahájením soutěže. 

Závodníky, kteří nejsou  v žebříčku kordu ČŠS, požádáme nahlásit mailem nejlépe den předem.

Ubytování

Hotel – sportovní hala Teplice www.hotel-sht.cz

Hotel Panorama www.tepgastro.cz

 Více na http://www.firmy.cz/kraj-ustecky/teplice?q=ubytov%C3%A1n%C3%AD

Poznámka

Občerstvení na místě

 Vstup do tělocvičny pouze po přezutí včetně doprovodu.

 
 
Název Kategorie Zbraň Začátek disciplíny Konec disciplíny Akce
 
Položky 1 - 2 z 2
Mini žáci - Kord Mini žáci Kord 13.10.2018 13.10.2018
Mini žačky - Kord Mini žačky Kord 13.10.2018 13.10.2018
Název Teplický kordík
Organizátor TJ Lokomotiva Teplice - Klub sportovního šermu
Ředitel Karel Biebl
Rozhodčí
Místo

Sportcentrum Trnovany – E. Dvořákové 1630 Teplice – Trnovany 41501 www.sportcentrumtrnovany.cz

Ročník 5.ročník
Online info Online info
Startovné 200 Kč
Systém soutěže

Systém soutěže – bude upřesněn na místě

Rozpis MINI-Teplice-14-10-17
Registrace

Do 30 min před zahájením, nezařazení v žebříčku ČŠS 45 min před zahájením

Ubytování

Hotel – sportovní hala Teplice www.hotel-sht.cz

Hotel Panorama www.tepgastro.cz

Více na http://www.firmy.cz/kraj-ustecky/teplice?q=ubytov%C3%A1n%C3%AD

Poznámka

Občerstvení na místě

poznámka Vstup do tělocvičny pouze po přezutí včetně doprovodu.

 Oddíly dodají rozhodčí dle pravidel ČŠS. Rozhodčí budou k dispozici po celou dobu soutěže.

 
 
Název Kategorie Zbraň Začátek disciplíny Konec disciplíny Akce
 
Položky 1 - 2 z 2
Mini žáci - Kord Mini žáci Kord 14.10.2017 14.10.2017
Mini žačky - Kord Mini žačky Kord 14.10.2017 14.10.2017
Název
Organizátor
Ředitel
Rozhodčí
Místo
Ročník
Online info Online info
Startovné
Systém soutěže
Rozpis
Registrace
Ubytování
Poznámka
 
 
Název Kategorie Zbraň Začátek disciplíny Konec disciplíny Akce
 
Položky 1 - 2 z 2
Mini žáci - Kord Mini žáci Kord 19.10.2013 19.10.2013
Mini žačky - Kord Mini žačky Kord 19.10.2013 19.10.2013